...กราบแทบฝ่าพระบาท ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย...
น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด


เข้าสู่เว็บไซต์