บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ และมากไปด้วยประสบการณ์ในด้านการออกแบบวิศวกรรม และการจัดการโซลูชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการจัดทำศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนระบบสายสัญญาณเครือข่าย (Data Center Preparation and Premises Communication Networks), ระบบรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ (CCTV and Access Control System), ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ IP, LAN, WAN และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ
และนี่คือจุดเริ่มต้นของ เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
ในฐานะ System Integrator (SI) เราจึงให้บริการจัดหา Solutions ที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า อาทิ Infra-Structured Cabling System (การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสายสัญญาณ ของระบบเครือข่าย), Contact Center System(ระบบศูนย์กลางการสื่อสารโทรศัพท์), Unified Security Center (ระบบรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด และการควบคุมการเข้า-ออกประตูแบบ IP), Data Center Management (ระบบที่ใช้ภายในศูนย์ข้อมูล) และอื่นๆ อีกมากมาย ผลิตภัณฑ ์และบริการที่เปี่ยมประสิทธิภาพของเรา พร้อมให้บริการด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น ช่างเทคนิค วิศวกร และทีมงานทุกคน ที่มากไปด้วยประสบการณ์ และพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจ และให้โครงการต่างๆ ของคุณสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เราเป็นกลุ่มวิศวกรคนไทยที่มีความชำนาญในการทำงาน

....และพร้อมให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ผลิตภัณฑ์

 
Infrastructured Cabling Systems
ระบบสายสัญญาณเครือข่าย เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม การให้บริการของเราครอบคลุมไปถึงการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา บำรุงรักษา รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการวางระบบสายสัญญาณเครือข่ายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ อาคารสูง โรงงาน โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โดยการจัดให้สามารถรองรับสัญญาณได้ทั้งเสียง ข้อมูล และภาพ (Triple Play Connectivity) เคเบิลคอมได้รับความไว้วางใจและประกาศนียบัตรจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Partner) ในฐานะ Certified System Installer (CSI)

Provides essential infrastructure that empowers people to connect and communicate seamlessly where, when,
and how they choose

Deliver comprehensive solutions that unify the physical infrastructure to help our customers achieve operational
and financial goals.

An expert whose advanced technology and services provide high quality, high performance network infrastructure solutions, anywhere in the world

 

Unified Security Center
เคเบิลคอม เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Genetec อย่างเป็นทางการ ซึ่งซอฟต์แวร์ ของ Genetec ที่เรียกว่า Security Center มีความสามารถในการบริหารจัดการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเปิด-ปิดประตูแบบ IP ภายในซอฟต์แวร์เดียวกัน ทำให้การบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง การใช้งานของเจ้าหน้าที่ง่ายภายใต้โปรแกรมเดียวกัน

Genetec is a global provider of IP video surveillance, access control and license plate recognition solutions unified
in a single platform.

Agent Vi, leading global provider of open architecture, distributed video analytics software for real-time event detection and forensic analysis applications.

A world leader in the development of cutting edge facial recognition solutions with added-value software security tools focusing on biometric technologies

 

Contact Center System
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร ด้วยระบบการสื่อสารแบบครบวงจร (Unified Communication) ที่เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน Interactive Intelligence สามารถตอบสนองทุกความต้องการ ด้านการสื่อสารขององค์กรด้วย 3 โซลูชั่น
     1. Contact Center System
     2. IP Telephony
     3. Business Process Automation

Interactive Intelligence is a global provider of business communications and call center solutions for customer engagement and unified communications.

Polycom is the leader in HD video conferencing, voice conferencing & telepresence enabling open, standards-based video collaboration.

AudioCodes designs, develops and sells advanced VoIP and data networking products and communications applications for service providers and enterprises.

 

Data Center Management
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในความต้องการของลูกค้า อย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้เรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และนำเสนอ Data Center Solutions ที่หลากหลายสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล ห้องควบคุม ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องมั่นคง จากทีมงานและวิศวกร เพื่อองค์กรของคุณ เช่น ระบบบริหารจัดการการเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย (KVM Server Access Management), รางไฟอัจฉริยะ, ระบบตรวจจับสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) และบริหารสินทรัพย์ภายในศูนย์ข้อมูล (Asset Management), Command Control Console ตลอดจน Security Data Cabinet ภายในห้องมั่นคงและเครื่องมืออื่นๆ ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยสำหรับ Data Center

Raritan is a leading provider of power management solutions, Environment Sensors, and KVM-over-IP for data centers of all sizes.

Sunbird is a leading in Second Gen DCIM software, DCIM Monitoring & Operations Software.

RF Code is the innovator in data center solutions with asset management, real-time monitoring and business software integration.

 

ทางเรายินดีให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจ
และหวังว่าจะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันค่ะ

เทคโนโลยีน่ารู้

Genetec: What Our Project Managers Can Do For You?
Every physical security project is different. Sometimes all that is required is....

Agent Vi: What is Video Analytics?
Computer analysis of video is currently implemented in a variety of fields and industries, however....

Genesys : In-In: Streamline complex processes simply and smoothly
Our business process automation solution is delivered on an all-in-one platform for ....

Raritan: KVM Switches, Embedded Processors & Software Solutions
With remote server management, there are many different options available....

Sunbird: Top 10 Data Center KPIs
Key Performance Indicators (KPIs) help data center managers monitor their most important parameters and....

RF Code: New Year, New Data Center – What Are Your Resolutions?
Each year brings a host of new developments for the data center industry and 2016 is likely to be....

ผลงานของเรา

Cablecom - Company Profile
Cablecom Networks Co., Ltd. was founded in 1999 by group of expert Thai engineers.

DANIELI FAREAST Rayong
IP Physical Security Solutions ASIA-PACIFIC ROADSHOW BANGKOK THAILAND

The Mall Group
IP Physical Security Solutions ASIA-PACIFIC ROADSHOW BANGKOK THAILAND

CPF (Charoen Pokphand Foods PCL)
IP Physical Security Solutions ASIA-PACIFIC ROADSHOW BANGKOK THAILAND

Hua Chiew Chalermprakiet University
IP Physical Security Solutions ASIA-PACIFIC ROADSHOW BANGKOK THAILAND

กิจกรรม

มอบชุดนักเรียนให้กับ ร.ร.วัดทำใหม่
8/03/2017...เคเบิลคอม มอบชุดนักเรียน เลี้ยงอาหาร แก่น้อง น้อง โรงเรียนวัดทำใหม่

เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
18/03/2017...เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน
6/10/2018...เคเบิลคอม ทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้าในโครงการ "เคเบิลคอม อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน"

งานทำบุญประจำปีบริษัท
1/4/2019...ทุกๆปีทางบริษัทจะจัดงานทำบุญประจำปีบริษัท ซึ่งปีนี้จัดในวันที่ 1 เม.ย. 2562

งานครบรอบ 20 ปี เคเบิลคอม
21-22/9/2019...งานเลี้ยงขอบคุณครบรอบ 20 ปี เคเบิลคอม จัดที่พัทยา

กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี ที่เขาใหญ่
5-7/12/2019... ปีนี้ทางเคเบิลคอมมีจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ซึ่งในปีนี้ไปจัดที่เขาใหญ่ The Greenery Resort Khaoyai

นี่คือเส้นทางแห่งประสบการณ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของ
เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส

บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด

12/8-11 ชั้น 2 อาคารเอวี ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร : (66) 02-954-4900, 02-953-8240-1, 02-953-8824-5
แฟ็กซ์ : (66) 02-954-4903
อีเมล์ : info@cablecom.co.th
สายด่วน : (66) 085-805-8824
Sending...